Start het spel door een letter te typen waar van je denkt
dat het in het woord voorkomt.
Alle woorden hebben natuurlijk met haar te maken.